Decal vỡ bảo hành

In nhãn decal vỡ bảo hành chất lượng, nhanh chóng.


Thông số cơ bản:

 • In 1 mặt
 • In nhiều màu, đúng theo yêu cầu
 • Cán màng bóng, màng mờ chống thấm chống nước
 • In KTS hoặc in Offset
 • Bế thành phẩm theo đúng file thiết kế


tyle=”color: black; background-color: black; height: 1px;” />

/>

>Thông số cơ bản:

tyle=”color: black; margin-top: -10px; padding-left: 10px;”>

 • =”class=”yoast-text-mark”>
  yle=”list-style-type: none;”>

   • >list-style-type: none;”>
   • ss=”yoast-text-mark”>style=”list-style-type: none;”>

  s=”yoast-text-mark”>
  ass=”yoast-text-mark”>yle=”list-style-type: none;”>

    • =”co

  lor: black; ma</u l>

  </li&gt

  ;rgi

    • ss=”yoast-text-mark”>

    • le=”list-style-type: none;”>
    • e=”list-style-type: none;”>
     class=”yoast-text-mark”>n-to
     p:

     10px;
     padding-left: 10px;”&g

  t;<

  li>In 1 mặt

  <li>In nhiều màu, đúng

<p>theo yêu cầu</

< li style=”list-style-type: none;”>
li>
In KTS hoặc

<li>in Offset
Bế thành phẩm theo đúng file thiết kế

&l

</ul >t;/u&lt

;/ul
class=””>=”yoast-text-mark”>>

l>

</u</p>

&

lt;u

l style=”color: black;

margin-t

ass=”yoa

st-

text-mark”>op: -10px; padding-left: 10px;”>
tyle=”list-style-type: none;”>

l>&l

t;/ul&gt

;


“color: black; background-color: black; height: 1px;” />

SIÊU THỊ IN CAM KẾT:
- Số lượng mẫu mã lớn và đa dạng.
- Đội ngũ chuyên viên sáng tạo và giàu kinh nghiệm.
- Hỗ trợ chỉnh sửa, thiết kế cho đến khi bạn hài lòng.
- Đầy đủ máy móc, trang thiết bị in hiện đại.
- Đóng gói cẩn thận, vận chuyển đến tận tay bạn.